Vores kerneværdier

Værdierne giver følgende retningslinjer for alle medarbejdere hos Palsgaard:

Loyalitet

At udvise loyalitet i din adfærd på Palsgaard betyder blandt andet, at du altid agerer loyalt overfor fælles beslutninger, aftaler, vedtagne arbejdsprocesser samt strategiske målsætninger mv. Loyalitet handler også om, at du har kunden og/eller din kollega i fokus, således et godt og langvarigt samarbejde opbygges og bevares. 

Engagement

At udvise engagement i din adfærd på Palsgaard betyder blandt andet, at du arbejder dedikeret og fokuseret for at nå de opstillede mål og er villig til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Engagement vises ved at du aktivt medvirker til at gøre Palsgaard til en god arbejdsplads for alle ansatte. Engagement handler også om, gennem en faglig stolthed i arbejdet, at du involverer dig og tager initiativ, hvor og når der er brug for det.

Ansvarlighed

At udvise ansvarlighed i din adfærd på Palsgaard betyder bl.a., at du skal sikre at kunden altid er i fokus. Ansvarlighed indebærer, at du tager ansvar for at løse egne opgaver til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet, og fremmer egen og andres sikkerhed ift. miljø og arbejdsmiljø. Endelig handler ansvarlighed om, at du aktivt bidrager til at sikre egen læring og udvikling.

At være loyal, ansvarlig og engageret omfatter, at Palsgaard som virksomhed:

  • Er en professionel og effektiv forretningspartner
  • Udvikler og sælger produkter af fremragende kvalitet.
  • Sætter kunden i centrum for vores aktiviteter
  • Arbejder proaktivt og rettidigt
  • Er socialt ansvarlig
  • Tilbyder en god arbejdsplads