Vores Mission

Vores vision

Vi vil være den foretrukne, ansvarlige samarbejdspartner og leverandør af kvalitetsprodukter, service og viden til regionale og multinationale fødevareproducenter samt nonfood-producenter inden for polymerer og personlig pleje.

Vores værdier 

Loyalitet – ansvarlighed – engagement.

Topkvalitet, der er gået i arv

Palsgaard A/S er ejet af Schou Fondet, som ejer en gruppe virksomheder, hvis virksomhedskultur er enestående og stærkt påvirket af en lang historie. Fysisk er vi centreret omkring det majestætiske Palsgaard Gods hvis smukke rammer er hjem for vores hovedkvarter.

Selvom vi har stærke bånd til lokalsamfundet, så er kernen af vores forretning vores tætte partnerskab med kunder i hele verden. Vi tror på, at denne enestående kombination af lokal forankring og et globalt perspektiv er en af vores største styrker. En anden styrke er vores tradition for at opføre os ansvarligt over for hinanden, vores samfund og miljøet. Denne tradition stammer fra Palsgaards grundlægger, Einar Viggo Schou, der anså det for at være en absolut nødvendighed, længe før begrebet ”Corporate Social Responsibility” (CSR – virksomhedens sociale ansvar) blev formuleret. 

Vores ry

Palsgaard-navnet skal altid forbindes med høje standarder for kvalitet og service. Vores produkter skal leve op til vores kunders forventninger med hensyn til funktionalitet. Og de skal leve op til de strengeste fødevaresikkerhedskrav. Dette opnår vi ved hjælp af vores kvalitetssikringsprocedurer og gennem innovation, der som oftest udføres i tæt samarbejde med vores kunder på vores applikationscentre.

Som medarbejdere stræber vi efter at opretholde en attraktiv og innovativ arbejdsplads. Takket være vores fondsejerskab har vi mulighed for at give vores medarbejdere en særlig status og fordele, der er uden for rækkevidde for de fleste andre virksomheder.

Gennem innovation, optimering af procedurer og mindskning af risici sikrer vi, at vores virksomhed er stabil, at vi er en pålidelig leverandør til vores kunder, og at vi kan tilbyde vores medarbejdere en sikker arbejdsplads.