100 yıllık sorumluluk

Sorumluluk sahibi bir şirket / Sorumlu bir şirket

Palsgaard, Schou Vakfı'nın hedefleri doğrultusunda müşterilerinin ihtiyaçları ve tercihleri tarafından yönlendirilir. Faaliyetlerimizin her alanında şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik ediyor; uluslararası bir toplumda çalışan global bir işletme olarak sorumluluğumuzu asla gözden kaçırmıyoruz.

Palsgaard, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısıdır ve insan hakları, çalışan refahı, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularını ele alarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin belirlediği 10 ilke ile uyum içindedir. Misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu ilkeleri desteklerken; KSS raporumuz yıllık İlerleme Bildirimi Raporu (COP) olarak da işlev görmektedir.

Yalnızca BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkelerini tanıyan ve destekleyen etik ve sorumlu tedarikçiler ile çalışmayı hedefliyoruz. Bir dizi iç politika ile birlikte, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesi tarafından yönlendiriliyoruz.

KSS Politikaları
  • Davranış kuralları
  • Çevre politikası
  • Ürün ve kalite politikası
  • Tedarik politikası
  • Çalışan politikası
  • Tedarikçi davranış kuralları
  • Yolsuzlukla Mücadele Yönergeleri
  • Bilgi uçurma politikası
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Destek

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, şirketlere daha geniş toplumsal hedefleri ilerletmede rehberlik edecek 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacını özetleyerek işbirliğini ve yeniliği vurgulamaktadır. Birbirine bağlı hedefler; yoksulluğu, çevreyi ve insan haklarını ele alır.

Palsgaard, değerli bir fark yaratabileceği yerleri belirlemek için; her bir hedefin kapsamlı analizini gerçekleştirdi. 

Bu analize dahil maddeler:

Hedef 2: Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve beslenmeyi iyileştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek

Hedef 3: Sağlıklı bir yaşam sağlamak ve her yaşta herkes için refahı teşvik etmek

Hedef 8: Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için iyi çalışmayı teşvik etmek

Hedef 12: Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini sağlamak

Hedef 13: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil önlemler almak

Hedef 16: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek. Herkes için adalete erişim sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir, kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı nasıl desteklediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin tıklayınız

CO2-nötr Emülgatörler

Emülgatör ve stabilizatör sistemlerinin üretimi oldukça yoğun enerji gerektirir. 2010 Yılında, 2020 yılına kadar dünyadaki tüm üretim tesislerimizde dünya çapında sıfır karbon ayak izi elde etmek için iddialı bir hedef belirledik. Bunu 2018'de, programın iki yıl öncesinde başarmış olmaktan gurur duyuyoruz. CO2 nötr üretimine nasıl ulaştığımız hakkında daha fazla bilgi edinin tıklayınız

Azaltılmış su ve enerji tüketimi

Çevresel ayak izimizi olabildiğince küçük tutmak için her gün çok çalışıyoruz. Örnek olarak; 2019 yılında su kullanımında %9, bitmiş ürün kg başına enerji kullanımında %5 küresel azalma sağladık.

Sorumlu ürünler

Sürdürülebilir içerikler, gıda üreticilerinin uzun vadeli ekonomik ve finansal uygulanabilirliğinin önemli bir bileşenidir ve gıda üreticilerinin bu değişikliği yapmasına yardımcı olmak bir iş ortağı olarak rolümüzün bir parçasıdır. Bu nedenle; tüm palm bazlı emülgatör yelpazemiz %100 RSPO segregated (SG) kullanılarak üretilebilir.

Palsgaard, 2008'den beri Sürdürülebilir Palm Yağı Sertifikasyonu’nun  (RSPO) bir üyesidir. Ortaklarımıza ve müşterilerimize; çevre, biyoçeşitlilik ve yerel plantasyon işçilerinin çalışma koşulları için önemli bir konuyu ele alarak RSPO sistemini desteklemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sorumlu Kaynak Kullanımı

Tedarikçi yönetimi uzun zamandır kalite güvence sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tedarikçi Davranış Kurallarımız, Sorumlu Tedarik Programımız, kurum kültürümüz ve etik kurallarımız; tedarikçi durum tespitini belirler ve tedarikçiler /ortaklar için belirlediğimiz KSS (kurumsal sosyal sorumluluk) gerekliliklerini tanımlar.

Sorumlu Tedarik Programımız, tüm hammaddelerin% 98'ini tedarik eden merkez tarafından yönetilmektedir. Tedarikçi harcamalarımızın %85'inde yer alan tedarikçiler, bu program kapsamında değerlendirilir. Bu kategoride değerlendirilen tedarikçilerin yüzdesi son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.